Internaat Mariaburcht - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Opvoedingsproject

Ons internaat is een christelijk internaat

 • respect voor het unieke in elke persoon
 • respect voor anderen
 • het christelijk opvoedingsproject van de zusters van Berlaar “Hart van God op aarde” wordt gehanteerd. De volledige tekst kan je nalezen www.zusters-berlaar.be.

Ons internaat is een plaats waar we jongeren stimuleren in hun ontwikkelingsproces binnen een duidelijk kader

 • het nemen van verantwoordelijkheid
 • het naleven van afspraken
 • sociale vaardigheden, verbinding, omgaan met verschillen
 • groei naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid en zelfkennis
 • studiemethode en studiehouding
 • herstelgericht vanuit de meta-cognitie
 • leren leren en leren leven (executieve functies)

Ons internaat is een plaats van  bewuste communicatie en verbinding

 • constructieve/verbindende manier van samenwerken met ouders en school en andere netwerken
 • creëeren van verbinding in contact met de andere
 • de communicatie gebeurt steeds in een geest van respect voor de andere
 • persoonsgebonden en gevoelige informatie wordt met de  nodige discretie behandeld.