Internaat Mariaburcht - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Opvoedingsproject

missie

Ons internaat is een christelijk internaat

  • jongeren opvoeden en ondersteunen in hun groei en proces naar volwassen worden.
  • respect voor het unieke in elke persoon/ respect voor anderen
  • kernwoorden : eenvoud/ liefde en gastvrijheid.
  • het christelijk opvoedingsproject van de zusters van Berlaar “Hart van God op aarde” wordt gehanteerd. De volledige tekst kan je nalezen www.zusters-berlaar.be.

visie

ons internaat heeft een dubbele functie

  • wij werken opvoedinsondersteunend, de ouders zijn onze belangrijkste partner.Wij werken ook nauw samen met  de school I-MaS/CLB en andere netwerken.
  • Wij zijn sterk in sudiebegeleiding en studie ondersteuning.

pedagogisch kader internaten : 4 doelen

  • Fysieke en emotionele veiligheid.

Veiligheid is de basis om zich goed te kunnen voelen. Vanuit de veiligheid zal de interne zich durven laten zien.Hij kan vertrouwen op een betenisvolle volwassene die hem helpt en ondersteunt. Korte gesprekjes, een schouderklopje kunnen een wereld van verschil maken. 

Ook de infrastructuur/voeding een goed  preventiebeleid zijn voor ons van primair belang. 

  • persoonlijke ontwikkeling

Internen komen elk uit hun eigen context(thuis). Ze hebben elk een verschillende opvoeding meegekregen . Kortom, internen starten niet gelijk. Dit maakt dat we vooral het individueel proces van de interne bewaken. Wat heeft hij nodig om te groeien, vanwaar komt de weerstand en wat kunnen we betekenen als internaat. We doen gerichte observaties adv executieve functies (dit zijn de functies die nodig zijn om een taak tot een goed einde te brengen)Wij obsereveren/bespreken en rapporteren dit met internen en ouders. Zo bevorderen we de groei. Ook de groep zal maken dat de individuele groei bevorderd wordt. Het is in contact met anderen dat je groeit. Studeren :  Eenderzijds scheppen wij een duidelijk klimaat van afspraken/ regels voor al de internen  en  anderzijds bieden we  studieondersteunig en studiebegeleidng op maat van de interne.

  • Sociale vaardigheden

Internaat is de plek bij uitstek waar je leert om "vaardig" met elkaar om te gaan. In het contact met anderen zal de interne zichzelf beter leren kennen en leren hoe te functioneren in groep.Wij ondersteunen dit proces door het aanbieden van educatieve spelen/ samenwerkingsspeken. We doen 2 wekelijks een groepsgesprek, waar de interne op een juiste manier leert om taal te geven aan wat er in hem/haar omgaat. Wat heb ik nodig van de groep, wat stoort mij. Het internaat is het nieuwe veld waar op gespeeld wordt. Het zijn nieuwe uitdagingen. Welk zijn de groepsdynamieken en wat is de taak van de opvoeder hierin. Samenleven in groep zal in elke leeftijdsfase een belangrijke rol spelen. Pubertijd en zich afzetten tegen/grenzen opzoeken/spiegelen...het is  dynamisch en het vraagt expertise. Voor jongeren met gedragmoeilijkheden zal extra zorgen of duiding nodig zijn, zodat we de groep als helpend en niet als bedreigend zien.

  • Waarden en normen

Onze laatste peiler is de saus op de maaltijd. Op welke manier kijken we naar jongeren. Zijn we als opvoeder echt/congruent en aanvaarden we de interne zoals hij is (niet altijd het gedrag)Deze basis houding is nodig om jongeren op te voeden.

Wij zijn een Christelijk internaat. Vanuit ons geloof proberen we waarden als naasteliefde, dankbaarheid, respect voor elkaar en het milieu hoog in het vaandel te dragen. Wij vieren belangrijke kerkelijke Hoogdagen: Kerst, Pasen,.... Wij maken tijd voor stiltemonmenten en bewustwording. Wij zetten ons vrijwillig in voor onze naaste op internaat en ook voor de minder bedeelden in de maatschappij. Wij staan ook open voor internen met een andere religie in een geest van respect en gastvrijheid voor de verschillen en de raakpunten.