I-MaS internaat Hasselt - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Mag ik tijdens de internaatsweek naar huis voor mijn hobby?

Mits schriftelijke toestemming van je ouders kan dit.