I-MaS internaat Hasselt - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Mag ik mijn PC meebrengen?

Iedereen mag zijn pc, laptop en smartphone meebrengen.

Er zijn wel afspraken over  het gebruik hiervan.