I-MaS internaat Hasselt - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Inschrijven/contact en financiële regeling

De inschrijvingen voor volgend schooljaar starten gelijklopend met de school.

Na een telefonisch contact wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 starten in januari 2023

011 59 68 04
0474/72 84 56

 

 

 

011 59 68 04
0478 25 53 88

  • Jaarbedrag: €  3 100,00

                                    voorschot: € 500 niet terugvorderbaar

  • betalen 5 dagen na inschrijving
  • betalen 5 dagen na her inschrijving in juni (oud-internen)

Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij het verlaten van het internaat. Zonder grondige reden is het niet toegestaan dat internen gedurende het schooljaar externe worden.

                       maandelijks : € 260 x 10
doorlopende opdracht bij de bank, telkens voor de 5de van de maand met vermelding van naam van de interne.

  • sleutel van de kamer  waarborg € 20 (einde schooljaar,sleutel terug= geld terug)
  • Studiebeurzen

                  ingebrekevergoeding € 200, bij het verlaten van het internaat gedurende het schooljaar

  • Fiscaal attest voor internen tot 14 jaar.
  • indien er zich gedurende het lopende schooljaar financiële problemen voordoen,die de betalingen hypothekeren.Als u ons hiervan op de hoogte brengt,zoeken we samen naar een oplossing.

BE52 7330 2327 7909
VZW SOSQ - internaat I-MaS

Kuringersteenweg 174, 3500 Hasselt