I-MaS internaat Hasselt - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Inschrijven/contact en financiële regeling

De inschrijvingen voor volgend schooljaar starten gelijklopend met de school.

Na een telefonisch contact wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 starten in januari 2021

011 31 15 17
0493 19 54 99

011 59 68 04
0478 25 53 88

  • Jaarbedrag: €  2 800,00

           inbegrepen

  • al de activiteiten op verplaatsing, aangeboden voor al de internen.
  • wifi

                         voorschot: € 350

  • betalen 5 dagen na inschrijving
  • betalen 5 dagen na her inschrijving in juni (oud-internen)

Dit bedrag wordt niet terugbetaald bij het verlaten van het internaat. Zonder grondige reden is het niet toegestaan dat internen gedurende het schooljaar externe worden.

                       maandelijks : € 245 x 10
doorlopende opdracht bij de bank, telkens voor de 5de van de maand met vermelding van naam van de interne.

  • sleutel van de kamer  waarborg € 20 (einde schooljaar,sleutel terug= geld terug)
  • sleutel van de locker waarborg € 20 (einde schooljaar, sleutel terug = geld terug)
  • Studiebeurzen

Formulieren worden afgeleverd door de school. Attest internaat bij de infovergadering.

  • Fiscaal attest voor internen onder de 14 jaar.
  • indien er zich gedurende het lopende schooljaar financiële problemen voordoen,die de betalingen hypothekeren.Als u ons hiervan op de hoogte brengt,zoeken we samen naar een oplossing.

BE52 7330 2327 7909
Internaat Mariaburcht
Hasseltsedreef 115
3512 Stevoort-Hasselt