I-MaS internaat Hasselt - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Is er internet/wifi op internaat?

Ja!

Iedereen krijgt bij het begin van het schooljaar een aantal codes om toegang te krijgen tot de wifi.