I-MaS internaat Hasselt - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Voor het ogenblik geen activiteiten gepland.