I-MaS internaat Hasselt - Hasseltsedreef 115 - 3512 Stevoort-Hasselt

Welkom bij het internaat Mariaburcht Hasselt (Stevoort)

# INSCHRIJVINGEN 2020-2021 STARTEN VANAF januari 2020!  Maak vrijblijvend een afspraak en kom zelf proeven van de sfeer, de warmte en het leven op internaat. 0478255 388

Virtuele rondleidinghttps://www.youtube.com/watch?v=lQ6Wre1yfoA

online inschrijven :https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=W0zQ7PJ7uka34Xxr_2jxYc4fI7VvrN5Ls7rVqPbGHixUMVhTNkxNMDFUUlg3UkhETUFMUEpFUEhRQyQlQCN0PWcu

Wij zijn een internaat met eigenheden die ons typeren en ons de kans geven om  jongeren te begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Dit is enkel mogelijk als we kunnen rekenen op het mandaat van de ouders. Maar even belangrijk blijft de oproep aan de interne, die openstaat voor het internaatsgebeuren.

 eigenheden van ons internaat

  •  Meisjes secundair onderwijs van 1tot 7jaar . NIEUW!!!!Jongens secundair onderwijs  1° en 2° graad  ook welkom. Jongens zullen daarna ook kunnen doorstromen naar  het 3 graad tot einde schoolloopbaan.
  • verbonden aan één school (i-MaS), deze behoort tot de scholengroep  'St Quintinus'i-Mas
  • huiselijkheid, gezelligheid en kleinschaligheid zijn enkele trefwoorden die een impressie geven van ons internaat
  • gelegen in een oase van groen en een prachtige accommodatie, aan de rand van Hasselt.